hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn Ezsale Ezsale

Web Quản Lý: Phân Quyền Phòng Ban, Nhân Viên

Phân Quyền Phòng Ban, Nhân Viên

Trưởng phòng, mô tả, nhân viên

Các bước: 

  • Tạo tài khoản
  • Tạo phòng ban:vd team sale 01. 
  • Thêm trưởng phòng: ko giới hạn trưởng phòng
  • Thêm sales

Tính năng của tài khoản trưởng phòng: 

  • Giao diện ko khác của admin, tuy nhiên số lượng sale ít hơn, chỉ gồm những sale trong team đó. 
  • Có thể thêm sales vào. 
  • Báo cáo sale: chọn phòng ban, chọn NVKD, ngày.
    Báo cáo doanh số: theo tuần, theo phòng ban, cơ hội, theo từng sales. 

Video Hướng Dẫn:

Rate this post