hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn Ezsale Ezsale

Web Quản Lý: Quản Lý Nhân Viên Kinh Doanh

Quản Lý Nhân Viên Kinh Doanh

  • Mục sale: 

Thêm mới sales: 2 cách: trực tiếp trên web, điền đầy đủ thông tin hoặc down app về, yêu cầu đăng ký chờ phê duyệt. 

Thông tin quản lý sales: thông tin cá nhân, thông tin về công việc ( số điểm kinh nghiệm, KPI, ePoint, số lượng cuộc gọi theo ngày, theo tuần, các công việc được giao,…). Có phần KPI, quản lý thiết lập KPI theo tháng: số lượng cuộc gọi, số cơ hội,  số khách hàng mới, doanh thu. Khi nhân sự bất kỳ nghỉ việc, chỉ cần 1 thao tác để thu hồi hoạt động và chuyển cơ hội sang cho sale mới. 

  • Danh sách sales
  • Yêu cầu đăng ký
  • Yêu cầu bị từ chối

Video hướng dẫn:

Rate this post