hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn Ezsale Ezsale

Web Quản Lý: Tổng Quan

Web Quản Lý: Tổng Quan

Tổng quan công ty có 4 phần: cuộc gọi, khách hàng, doanh số và cơ hội. 

  • Phần cuộc gọi: các đồ thị, mỗi đường đồ thị màu sắc khác nhau thể hiện các trạng thái khác nhau. 

Ví dụ xanh lá cây: đồng ý trao đổi.

Đỏ: không nghe máy.

Vàng: sai thông tin.

Xanh dương: bận gọi lại sau. 

  • Phần khách hàng: số lượng khách đã chăm sóc, chưa chăm sóc.
  • Doanh số: doanh số (ghi trên hợp đồng) và doanh thu (số tiền khách chuyển khoản).
  • Cơ hội: các thông tin khách hàng do nhân viên đẩy lên. 

Thời gian xem: đang để mặc định 1 tuần. 

Video hướng dẫn:

Rate this post