hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn Ezsale Ezsale

chăm sóc khách hàng

Gọi Điện Chăm Sóc Khách Hàng: Những Sai Lầm Nên Tránh!

Chăm sóc khách hàng là một khâu vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây...

Phần Mềm Gọi Điện Chăm Sóc Khách Hàng Thông Minh

Chăm sóc khách hàng là hoạt động có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Muốn giữ chân khách...

FIG Has x6 Times How Productive Is Customer Care?

1. Case Study EZSale: FIG Việt Nam  Case Study EZSale: FIG là doanh nghiệp với 5 năm kinh nghiệm trong...